Helseviter Nils Volden

nils8
Volden er foredragsholder innen tematikk relatert til nødtaktikk, kinesisk psykologi og samfunn i 13 land.

Han arbeidet i perioden 2016 til 2018 som direktør ved Instituto Nacional de Operaciones de Emergencia i Mexico by. En posisjon som inkluderte tre hovedoppgaver daglig drift (administrativt og operasjonelt), utvikle program i taktisk paramedic og forelesninger vedrørende nødoperasjoner i Mexico by.

Volden er grunnlegger, pioner og foredragsholder i kinesisk psykologi. Hans fokusområde har vært fagfeltet kinesisk psykologi; noe som har resultert i tre bøker og flere artikler innen kinesisk medisin og helsefag. En av bøkene er «Paramedico Tactico – EL MANUAL: TÉCNICAS y PROTOCOLOS» (2016) benyttes ved paramedic-utdannelsen i México. Fra 2012 til 2016 arbeidet Volden som Professor i psykologi ved UCP. I perioden 2009 til 2016 var Volden direktør og professor i kinesisk medisin ved Instituto de Ciencias Médicas Chinas. 1998 til 2008 var Volden rektor og foreleser ved Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin. 1994 til 2003 arbeidet Volden som foreleser ved Den norske alternative helseskole. Fra 1993 til 2008 var Volden akupunktør ved Stjørdal naturterapisenter.

Nils Erik Volden er i dag direktør og foreleser ved Nødtaktikk: Norge. Hans bakgrunn som helseviter (Cand.Polit.), sersjant fra forsvaret, akupunktør, både paramedic og – taktisk paramedic fra Mexico gjør han kvalifisert til denne jobben. Han er videre trent i skredsøk, taktisk førstehjelp, TCCC, redningsarbeid på motorvei og – i sammenraste bygninger. Volden har arbeidet klinisk med pasienter siden 1993, og har de senere år også erfaring som paramedic fra trafikkulykker, strømskader, fall, påkjørsler av ulike transportmidler, sportsulykker, flomrelaterteulykker, brannskader, pågåendelivstruende vold med væpnet politi, og ved naturkatastrofer som jordskjelv (>8R). Mest kjent er hans deltagelse ved den sammenraste barneskolen Enrique Rebsamen i Mexico etter jordskjelvet i september 2017 hvor 26 barn døde. Han drev søk, identifisering av døde, førstehjelp, tok ut skadde og – døde fra ruinene ved skolen.

nils

Fra 1993 frem til 2009 besøkte Volden Kina 24 ganger for å studere og arbeide på sykehus. I løpet av karrieren har han studert Kinesisk medisin i mange land og deltatt på svært mange fagkongresser. Han har flere lengre utdanninger og dusinvis av mindre kurs i kinesisk medisin.

Hobbyene til Volden er kampsport, rappel og bueskyting. I 2016 satte Volden verdensrekord i å legge flest personer i gulvet (Takedowns) på 1 minutt.

 

Akademinsk bakgrunn

Paramedic/ taktisk paramedic Escuela de Urgencias Médicas, Rescate Y Medicina Táctica (ETUM)

Candidata Rerum Politicarum Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet

Hovedfag i helsefag ved psykologisk insitutt. 40 vekttall i helsefag

 • 15 vekttall i hovedfagsoppgaven
  • Avhandling: Den kinesiske akupunkturpasienten – Ensom, alene og forlatt av sitt sosiale nettverk. Oppgaven ble gjennomført i Beijing.
 • 8 vekttall i helsepsykologi 1 og – 2
 • 5 vekttall i design og forskningsmetode
 • 3 vekttall i prosjektorientert oppgaveskriving
 • 3 vekttall i mental helse og psykiatrisk helsetjeneste
 • 3 vekttall i epideminologi
 • 3 vekttall i medisinsk sosiologi

Totalt 155 vekttall (465 studiepoeng, ca 7.5 års universitetsstudier) inngikk i graden

 

Candidatus Magistrii Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet

 • 10 vekttall mellomfag i sosialantropologi
 • 20 vekttall grunnfag i sosialantropologi
 • 5 vekttall i psykologisk antropologi og kulturforståelse.
 • 10 vekttall mellomfag i psykologi
 • 20 vekttall grunnfag i psykologi
 • 10 vekttall i sosiologi
 • 6 vekttall i samfunnsvitenskapligforskningsmetode
 • 4 vekttall i samfunnsutvikling og samfunns teori
 • 10 vekttall i pedagogikk: Sosialisering og oppseding
 • 7 vekttall i Examen philosophicum

Totalt 92 vekttall (276 studiepoeng) inngikk i graden

Grunnmedisin Aftenskolen

 • 3 vekttall i anatomi, fysiologi, mikrobiologi og biokjemi

 

Advokatsekretær Merkantilt institutt – MI

Bedriftsøkonom BI Bedriftsøkonomisk institutt – BI

20 vekttall i bedriftsøkonomi: Grunnfag i bedriftsøkonomi med følgende fag:

 • 5 vekttall i økonomistyring
 • 2 vekttall i investering og finansiering
 • 1 vekttall i juridiske fag; anvendt jus
 • 1 vekttall i juridiske fag; skatteøkonomi
 • 1 vekttall i materialadministrasjon
 • 2 vekttall i statistikk og dataanalyse
 • 2 vekttall i matematikk
 • 2 vekttall i markedsføringsledelse I
 • 2 vekttall i organisasjon og arbeidsledelse
 • 2 vekttall i samfunnsøkonomi

 

Sersjant Befalsskolen for feltartilleriet – Sersjantutdanning

 • Kanonkommandørutdanning

 

Videregåendeskole Ringve videregåendeskole

 • Samfunnsfagliglinje, spesialisering i samfunnsøkonomi

 

Ikke NOKUT godkjente grader

Æredsmastergrad i akupunktur 北京高等中医药培训学校/ Beijing senior training school of traditional Chinese medicine

 • Disputas i Beijing, Kina. Ikke NOKUT godkjent

Oriental Medical Doctorate (OMD) 针灸会门 – The Acupuncture Society

 • Fylte krav gitt av statsadministrasjonen for tradisjonell kinesisk medisin i Kina
 • Eksaminert i Beijing, Kina. Ikke NOKUT godkjent

Spesialisering i psykologiskbehandling Beijing Anding Hospital, Beijing Mental University

 • Fullførte en spesialisering i kinesisk psykologi. Ikke NOKUT godkjent