Helseviter Nils Volden

nils8


Volden er foredragsholder innen tematikk relatert til nødtaktikk, kinesisk psykologi og samfunn i 13 land.

Han arbeidet i perioden 2016 til 2018 som direktør ved Instituto Nacional de Operaciones de Emergencia i Mexico by. En posisjon som inkluderte tre hovedoppgaver daglig drift (administrativt og operasjonelt), utvikle program i taktisk paramedic og forelesninger vedrørende nødoperasjoner i Mexico by.

Volden er grunnlegger, pioner og foredragsholder i kinesisk psykologi. Hans fokusområde har vært fagfeltet kinesisk psykologi; noe som har resultert i tre bøker og flere artikler innen kinesisk medisin og helsefag. En av bøkene er «Paramedico Tactico – EL MANUAL: TÉCNICAS y PROTOCOLOS» (2016) benyttes ved paramedic-utdannelsen i México. Fra 2012 til 2016 arbeidet Volden som Professor i psykologi ved UCP. I perioden 2009 til 2016 var Volden direktør og professor ved Instituto de Ciencias Médicas Chinas. Volden har arbeidet som foreleser siden 1993.

Nils Erik Volden er i dag direktør og foreleser ved Nødtaktikk: Norge. Hans bakgrunn som psykologilektor, helseviter (Cand.Polit.), sersjant fra forsvaret, akupunktør, både paramedic og – taktisk paramedic fra Mexico gjør han kvalifisert til denne jobben. Han er videre trent i skredsøk, taktisk førstehjelp, TCCC, redningsarbeid på motorvei og – i sammenraste bygninger. Volden har arbeidet klinisk med pasienter siden 1993, og har de senere år også erfaring som paramedic fra trafikkulykker, strømskader, fall, påkjørsler av ulike transportmidler, sportsulykker, flomrelaterteulykker, brannskader, pågåendelivstruende vold med væpnet politi, og ved naturkatastrofer som jordskjelv (>8R). Mest kjent er hans deltagelse ved den sammenraste barneskolen Enrique Rebsamen i Mexico etter jordskjelvet i september 2017 hvor 26 barn døde. Han drev søk, identifisering av døde, førstehjelp, tok ut skadde og – døde fra ruinene ved skolen. Volden var også i episenteret for svineinfluensautbruddet i Mexico.

nils

Fra 1993 frem til 2009 besøkte Volden Kina 24 ganger for å studere og arbeide på sykehus. I løpet av karrieren har han studert medisin i mange land og deltatt på svært mange fagkongresser.

Hobbyene til Volden er kampsport, rappel og bueskyting. I 2016 satte Volden verdensrekord i å legge flest personer i gulvet (Takedowns) på 1 minutt.

Akademinsk bakgrunn

Volden er utdannet psykologilektor, taktisk paramedic og helseviter (hovedfag i helsefag). Han har i dag en Cand.Polit grad fra psykologisk institutt, NTNU. Videre er han en av få som har spesialisert seg i psykologiskbehandling ved Beijing Anding mentalsykehus, Beijing Mental University.